สมัครงาน

โรงเรียนวิศานุสรณ์เปิดรับสมัครครูผู้สอน
"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัววิศาเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ"

    ถ้าคุณคือคนที่สนใจการศึกษารูปแบบใหม่ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของชาติ ด้วยการมาเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนของเรา โรงเรียนวิศานุสรณ์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประยุกต์ระบบการเรียนแบบมอนเตสซอรี่ และจีเนียส ซิสเท็ม ให้กลายเป็นหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ สร้างวินัย และองค์ความรู้ที่เหมาะกับโลกในศตวรรษที่ 21

 

คุณสมบัติ
- มี passion มีใจรักในการเป็นครู รักเด็ก และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของอนาคตของชาติ
- มีวุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
หรือวุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครูหรือใบประกอบวิชาชีพครู แต่เมื่อเริ่มงานแล้วต้องพัฒนาตนเองให้มีวุฒิที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
- มีประสบการณ์ในการสอน หรือทำงานเกี่ยวกับเด็ก มาอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่
- ถ้ามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี (CEFR Level B2 ขึ้นไป) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สนใจการศึกษาทางเลือก พร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
- มุ่งมั่น ตั้งใจ ต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
- สามารถทำสัญญา 3 ปีได้

 

ลักษณะงาน
-ปีที่ 1 เป็นครูผู้ช่วยในห้องเรียนมอนเตสซอรี่ระดับอนุบาล พร้อมกับอบรมมอนเตสซอรี่ (In-house training) เพื่อเป็นครูสอนหลักในปีที่ 2

 

การรับสมัคร
ผู้สนใจ ปฏิบัติดังนี้
1.ทำแบบทดสอบตามลิงค์ นี้ https://thegeniustalents.com/?lpcode=GST-TDT-GST
และระบุผลจากการทดสอบมาในใบสมัคร
2.จดหมายหรือคลิปแนะนำตนเอง ในหัวข้อ “เป้าหมายในการเป็นครูของฉัน” (จุดพิจารณาสำคัญ)
3.แนบเอกสารหลักฐานการศึกษา และประสบการณ์
4.กรุณาส่งเอกสารสมัครงานทาง email มาที่ ws.teacherapply@gmail.com
ส่งใบสมัครทางอีเมล์เท่านั้น ไม่เปิดรับที่โรงเรียน

 

ขั้นตอนการคัดเลือก
1. รอบแรกคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติแล้ว นัดสัมภาษณ์
3. ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทดลองสอน 3-5 วัน

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนวิศานุสรณ์
เลขที่ 80 หมู่ที่ 5 ถนนพ่อขุน
(เลยแยกสนามกีฬา ก่อนถึงแยกดอยสะเก็น)
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-174700 , 086-4305040
Email : ws.teacherapply@gmail.com 

www.wisaschool.ac.th

 

Visitors: 30,055