สมัครงาน

สมัครงานโรงเรียนวิศานุสรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนวิศานุสรณ์

เลขที่ 80 หมู่ที่ 5 ถนนพ่อขุน
(เลยหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ ก่อนถึงแยกดอยสะเก็น)
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-174700 , 086-4305040
Email : ws.teacherapply@gmail.com 

www.wisaschool.ac.th

 

Visitors: 22,002