21 ก.พ. 2558

Family Lab
กิจกรรม Family Lab ในห้วข้อ "คุยถูก ลูกโต" ปรับวิธีฟัง ตั้งวิธีคุย เพื่อให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง เติบโต ใจดี แก้ปัญหาเป็น วันเสาร์ที่ 21 ก.พ.และวันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 09.00-12.00

13 ก.พ. 2558

เข้าค่ายลูกเสือ
วันศุกร์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ เรามีกิจกรรมลูกเสือ เข้าค่ายพักแรมของพี่ๆ ระดับชั้นประถม – มัธยมต้น