28 ม.ค. 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ในวันที่ 27 - 28 มกราคม เรามีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของพี่ๆประถมและมัธยมค่ะ

23 ธ.ค. 2559

กิจกรรม "กาดละอ่อน"
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เด็กๆของเราได้ทำความดีเพื่อถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยการจัด"กาดละอ่อน"เพื่อรวบรวมเงินบริจาคให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและเด็กที่ป่วยในโรงพยาบาล บรรยากาศมีทั้งความสุขและสนุกสนานค่ะ